Vattenkikaren

Fakta

Varor och tjänster forts.

"Reningsverk"

En tjänst som blåmusslorna kan göra för oss är att fungera som reningsverk. Musslornas enorma förmåga att pumpa vatten gör att vattnet kan vara betydligt klarare ovanför en musselbotten än över en botten utan musslor. I dag släpper vi ut för mycket näring i havet vilket orsakar övergödning. Näringen får planktonalger att växa och bli fler. Många smådjur äter av algerna men är det för mycket alger så hinner djuren inte äta upp allt utan mycket alger sjunker till botten när de dör. Där bryts algerna ner av djur och bakterier. Denna nedbrytning behöver syrgas vilket kan ta slut om det är stora mängder alger som skall brytas ned. När det blir för lite syrgas dör eller flyr de bottenlevande djuren. Om det finns mycket musslor däremot så äter de upp mycket utav planktonalgerna innan de hinner sjunka till botten. Näringen omvandlas sedan till musselkött. Musslorna kan vi skörda och äta, använda som djurfoder eller använda som gödsel på åkrarna. På detta sätt kan en massa näring tas upp ur havet. Läs mer här om hur blåmusslor kan fungera som miljöförbättrare.

Sida 15 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik