Vattenkikaren

Fakta

Hot

Blåmusslan är inte hotat som art. Däremot skulle välutvecklade blåmusselbottnar med ett rikt liv av andra djur och alger kunna hotas. Blåmusslan är en av våra tåligaste arter och klarar av många typer av störning så som torrläggning och växlingar i temperatur och salthalt. Övergödning, som är negativt för de flesta andra organismer, kan vara positivt för musslorna eftersom mer näring i vattnet leder till mer planktonalger som musslorna kan äta.

Fintrådiga alger växer bra om det finns mycket näring i vatttnet. Detsamma gör planktonalgerna vilket sedan kan bli musselmat.

Musslor som lever nära ytan kan trots sin tålighet slås ut om de blir torrlagda för länge, skrapas bort av is eller rycks loss av kraftiga vågor. Men eftersom blåmusslorna får massor av larver som sprids i vattnet så kommer musslorna snart tillbaks till platsen där de försvunnit.

Sida 17 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik