Vattenkikaren

Fakta

Hot forts.

Om det är gott om rovdjur som äter blåmusslor skulle mängden musslor kunna minska på vissa platser, i alla fall under en begränsad tid.

Sjöstjärnor äter mycket musslor.

I andra länder får man skörda musslor storskaligt genom att skrapa upp dem från botten. Särskilt på en mjukbotten kan det göra att det blir svårt för musslorna att komma tillbaka. Mussellarver vill nämligen ha något hårt att sätta sig på, så som musselskal till exempel. Bottenskrapning i stor skala är i stort sett förbjudet i Sverige så det är inget hot för musselmiljön längs våra kuster.

Detta är musselskrapor som används i Nederländerna när man skördar bottenlevande blåmusslor.

Sida 18 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik