Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Konkurrens

Vilka organismer som finns på sandstränder och var de finns kan också bero på konkurrens. För att konkurrens skall uppstå måste det vara någon resurs som inte räcker till. Larver kan t.ex. ibland ha svårt att hitta tomma utrymmen där de kan slå sig ner. De riskerar också att fångas in av någon filtrerare. Lyckas de trots allt nå botten oskadade, och där skaffa tillräckligt med föda så att de kan växa och bli stora, kommer de att behöva allt mer utrymme. Alla som lyckades skaffa sig en plats på botten ett år, kommer därför inte att få plats efter ett tag, när de blivit större. Då blir det konkurrens om utrymmet.

Experiment på stranden

Konkurrensen kan leda till att individer av två olika arter inte kan leva på samma djup i sedimentet. Man har gjort fältexperiment där man har tagit bort den ena arten och sett att den andra arten då kunde utvidga sitt livsutrymme. Detta tyder på att det verkligen kan ha varit konkurrens som orsakade uppdelningen i djupled.
    Konkurrensen på mjukbottnar kan trots allt tänkas vara mindre än på klippor och stenar (hårdbotten) eftersom det på mjukbottnarna finns utrymme på längden, bredden och djupet samt att bottenmaterialet blandas om ibland. Detta gör det t.ex. svårt för en individ att växa över en annan och täcka den, vilket kan ske på hårdbottnar.

Predation

Predation kallas det när ett djur äter ett annat och det anses vara den viktigaste biologiska faktor som reglerar individ- och artantal på sandstränder.

Föregående sida

Sida 12 av 15

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson