Vattenkikaren

Fakta

Ekologiska samband

Upp och ner under året

I svenska hav styrs livet i sjögräsängen mest av vattentemperaturen. Även ljus, näring, vågor och is kan påverka sjögräset. Ålgräsets blad börjar växa i april-maj när vattnet blir varmare. Vid 10-15 °C växer ålgräset snabbast. På sensommaren kan ålgräsbladen ha vuxit sig så långa att de ligger som gröna band på vattenytan. Från ett skott kan det bli 4-6 blad varje år.

När ålgräs växer så grunt som 0,5-2 meters vattendjup blir ålgräsbladen kortare och smalare, vilket kan bero på att vågrörelserna där sliter av bladtopparna. Ålgräs som växer på 2-6 meters vattendjup får längre och bredare blad. Där det är tätt med långbladiga skott bildar sjögräset undervattensängar som vajar vackert i vattenrörelserna.

Näringen som behövs för tillväxten tar sjögräs upp med rötterna.

När vattnet blir kallare sent på hösten vissnar ålgräsblad ner. De underjordiska stammarna övervintrar i botten, och kan skjuta upp nya skott nästa vår.

Sida 4 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik