Vattenkikaren

Fakta

Ekologiska samband, forts

Förökning

Ålgräs förökar sig mest könlöst genom att de underjordiska stammarna förgrenar sig. Från stammarna skjuter sedan nya skott upp. Det kan mer än tusen skott av ålgräs på en enda kvadratmeter.

Ålgräs kan också föröka sig könligt. De små, vita blommorna sitter i bladvecken. Blommornas pollenkorn är upp till 2 mm långa, men bara 0,008 mm tjocka. De driver i vattnet och landar i bästa fall på en annan blommas pistill. En ålgräsplanta kan bilda 200 frön per år. Fröna är ganska tunga och faller ner högst 10 meter från plantan.

Blomskott med mogna frön kan slitas loss från plantan. Skottet flyter flera veckor och på den tiden kan skotten spridas med strömmarna, troligen ungefär 100 km som längst. De ”liftande” fröna kan sedan sjunka mot botten och gro på en plats långt ifrån där föräldraplantorna växte.

I vatten med lägre salthalt, t.ex. i Östersjön, är det vanligare med könlös förökning. I Skagerrak och Kattegatt är det vanligare med könlig förökning.

Sida 5 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik