Vattenkikaren

Fakta

Varor och tjänster

Sjögräsängen bromsar upp vågor och strömmar, så att det blir lugnare vatten på stranden innanför. Utan sjögräs skulle vågorna skölja bort lerpartiklar och sandkorn och göra stränder och grunda bottnar mer grusiga. Sjögräsets rötter binder också botten, så att vågorna inte spolar bort lera och sand.

En sjögräsäng kan vara ett bra gömställe för djur i havet som vill skydda sig från rovdjur. Torsk, vitling, abborre och många andra djur lever inne i ålgräsängen när de är små. Lite större fiskar, t.ex. öring, ål och torsk simmar in för att äta av smådjuren.

För naturintresserade badare är en snorkeltur eller ett dyk i en frisk sjögräsäng en stor upplevelse, med mycket liv att upptäcka bland de gröna bladen.

Ålgräs på tork, i väntan på användning.

Människan samlade förr i världen in ilandflutna ålgräsblad, och använde det på många sätt. Man gav det till djuren som foder och använde det som gödsel på åkrarna. Man isolerade väggar, stoppade madrasser och kuddar och lade ålgräset på tak.

Tak av ålgräs, på Læsø i danska Kattegatt. Det torra ålgräset har grå färg, och här och var på taket växer brunt gräs.

Man har försökt att använda ålgräsbladens fibrer för att tillverka papper, men det gick inte så bra. När det under andra världskriget var ont om tobak, försökte man göra en ålgräscigarr, men den blev inte populär ...

Sida 7 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik