Vattenkikaren

Fakta

Hot, forts

Forskare misstänker också att människans överfiske kan påverka ålgräset. Om fisket tar upp många stora fiskar blir det färre små fiskar. Då blir det mindre av småfiskarnas mat - snäckor och gråsuggor. Blir det mindre av snäckor och gråsuggor blir det mer av deras mat, som är fintrådiga alger. De fintrådiga algerna får fritt fram att växa över och kväva ålgräset.

Ibland vill människan gräva upp botten, t.ex. för att göra djupare in till en hamn. Denna muddring kan förstås skada sjögräsängar. Det är bäst att muddra under vintern, då ålgräset vissnat ner och smådjuren flyttat ut på större vattendjup.

Sida 9 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik