Vattenkikaren Fakta

Näringsämnen från avloppsvatten

Slamdumpning 7 kB
Så här dumpade man kloakslam i Nordsjön ända in på 1980-talet, men nu är det förbjudet.

Avloppsvatten innehåller mycket näring och en hel del av detta kommer ut i havet. Avloppsvattnet kommer ibland till ett reningsverk där det renas i viss mån innan det släpps ut i naturen. Vissa reningsverk utför dock reningen på ett mycket enkelt sätt, medan andra har mer förfinade metoder. Det slam som bildas vid reningsverken torkas och bränns eller dumpas t.ex. i stenbrott.
Tyvärr förekommer det att vissa städer, t.ex. Bryssel i Belgien, släpper ut sitt avloppsvatten direkt i floderna där det snart når Nordsjön. Flera kuststäder i Storbritannien släpper ut sitt avloppsvatten i rör som går några kilometer ut från kusten. I Nederländerna behandlas avloppsvattnet enbart till en liten del innan det släpps ut i havet. Exempelvis går det ett 11 km långt rör med orenat avloppsvatten från Haag ut i Nordsjön.
    Man använder också en del avloppsslam till gödning av åkermark. Nackdelen är att om man inte är noga med att lägga på slammet vid rätt tidpunkt kan näringsämnena läcka ut i grundvattnet eller i floder för att slutligen nå havet. Slammet kan också innehålla gifter som till viss del kan hamna i de livsmedel som man odlar. Det vore bra om man kunde lösa problemen med avloppsslammet så att det kan gå in i fungerande kretslopp. Förhoppningsvis kan man lösa problemen, men det finns de som anser att det är omöjlig så länge man använder det nuvarande systemet med avlopp och reningsverk.
Föregående sida Sida 13 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson