Vattenkikaren Fakta

Näringsämnen från atmosfären

Stor bil 25 kB
Moderna bilar har lägre bränsleförbrukning och bättre avgasrening än den här.
Luften vi andas består till ca 80% av kvävgas. Växter kan oftast inte ta upp kvävgas direkt utan tar upp kväve i någon jonform. Alltså bidrar inte kvävgasen i luften direkt till övergödning. Undantaget är de blågröna bakterierna som kan fixera kvävgas direkt ur luften och därmed bidra till övergödningen. Detta bidrag kan i Östersjön uppgå till en stor del av den totala tillförseln. De blågröna bakterierna fixerar kväve genom att bilda nitrat från luftens kvävgas och från den kvävgas som bildas vid nedbrytning av kväveföreningar.
    För övrigt är det luftföroreningar som gör att det kommer näring till havet från atmosfären. Denna belastning kallas luftdeposition.
    Främst är det på två sätt som gödande kväve hamnar i luften: dels genom att ammoniak och kväveoxider från stallgödsel och konstgödsel går upp i luften, dels genom förbränning. Förbränning i fordon och i kraftverk gör att luftens syre och kväve förenas till kväveoxider. Både direkt som torrdeposition och via nederbörd
hamnar en del av de gödande kväveoxiderna på marken, i vattendrag, i sjöar och direkt i havet.
Kolkraftverk 14 kB
Fordonstrafiken står för ca hälften av de kväveoxider som förorenar luften. Resterande del av kväveoxiderna som når luften kommer från eldning med fossila bränslen vid kraftverk. De kraftverk som eldas med kol står för den största delen utsläpp av kväveoxider.
Föregående sida Sida 14 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson