Vattenkikaren Fakta
Från industrier härstammar luftföroreningar som kväveoxider och en mängd andra kemiska föreningar. Tätorter producerar mängder av bilavgaser som innehåller kväveoxider. I många västländer svarar biltrafiken för 40-80 % av det totala utsläppet av kväveoxider. Införandet av katalysator på bilar har dock lett till att bilar med katalysator har 70-75 % mindre kväveoxidutsläpp. Även vid energiproduktion bildas det kväveoxider speciellt då man använder fossila bränslen, som kol eller olja.
Slädfärd 18 kB
Det här är ett roligt och miljövänligt sätt att färdas på, men det upplevs inte alltid som tillräckligt snabbt och effektivt.
För att komma till rätta med luftutsläppen av kväveoxider m.m. krävs en rad åtgärder som delvis går in i varandra:
 • öka energibesparingarna och gör energiomvandlingarna mer effektiva, speciellt i länder i östra Europa
 • rena utsläpp från förbränning av fossila bränslen innan de kommer ut i luften
 • ersätt fossila bränslen med förnyelsebara, t.ex. solenergi, vindkraft och biobränslen
 • minska bilåkandet, sänk hastigheten (kväveoxidutsläppen från en bil som kör i 120 km/h är ca fyra gånger så höga som för en bil som kör i 60 km/h)
 • ta fram miljövänligare drivmedel, gör bilmotorer energisnålare och effektivare, m.m.
      Det finns olika metoder som är mer eller mindre avancerade och mer eller mindre effektiva för att minska utsläppen av kväveoxider vid förbränning av fossila bränslen. Men det absolut bästa och mest logiska sättet att minska utsläppen är att minska användningen av fossila bränslen.
 • Föregående sida Sida 26 av 28 Nästa sida
  En härlig utflykt?
  Problemen och förhoppningarna
  ”Det var bättre förr!”
  Havsvattnet och lösta salter
  Havet rör sig
  Kustvattnen ligger oss nära
  Vad är eutrofiering?
  Källor till övergödning
  Hur de fria vattenmassorna drabbas
  Hur grunda vikar drabbas
  Vad kan man göra?
  Algskörd

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson