Vattenkikaren Fakta
I projektet vill man testa om man på något effektivt sätt kan ta bort algerna från vikarna och kanske använda algerna som gödningsmedel eller för att framställa biogas. När man tar bort algerna från de grunda vikarna får man bort stora mängder med kväve och fosfor, som har tagits upp av algerna. Därmed får man mindre mängder med näringsämnen kvar i vikarna som kan belasta systemet.
Algskörd 33 kB
I ett projekt provar man en skördemaskin som skall kunna samla ihop och ta upp alger från vattenytan, pressa bort vatten och samla ihop algmassan. Sedan kan den transporteras iväg för att användas som gödning, för tillverkning av papper eller rötas till biogas.


Stefan Örgård och Bo Johannesson


Föregående sida Sida 28 av 28
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson