VattenkikarenFakta

Exempel

Musslor som lever på sandstränder kan fungera som ett exempel. Vi säger att du kan känna igen två olika musselarter på de andningsrör som de sträcker upp till sedimentytan när de ligger nergrävda i sandbotten. När du och din vän har besökt olika sandstränder så har du lagt märke till följande: När det finns många individer av den ena arten, som vi här kallar för A, så finns det få av den andra som vi kallar B. Då du påpekar detta för din vän så säger han att han kan förklara varför det är så. Han säger att det beror på att musslorna konkurrerar med varandra, och menar att det inte finns tillräckligt med resurser, t.ex. utrymme eller föda, för bägge djurarterna.

Att iakttaga och tänka räcker inte

Din vän har erbjudit dig en modell som kan förklara varför du hittar fler av den ena sorten musslor när den andra är ovanlig. Du har observationerna (det du såg) och en förklaring (orsaken till det du såg). Med hjälp av god iakttagelse- och tankeförmåga har ni nu genomfört de två första stegen i en vetenskaplig utforskningsprocess. Men att bara genomföra dessa tvåräcker inte.
    Tänk nu att du inte riktigt gillar att din kamrat alltid vet bäst och förklarar saker och ting för dig. Därför säger du: ”Det är inte alls konkurrens som är orsaken till att de olika musslorna finns på olika ställen. Förklaringen är istället att den ena arten trivs bara i riktigt salt havsvatten, medan den andra vill leva där vattnet är utsötat.”
Föregående sida Sida 3 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson