VattenkikarenFakta

Falsifikationism i vårt exempel

Beakta först endast de båda modeller som vi behandlade ovan. Om vi kan visa att den ena modellen är fel så är vi nog mer villiga att godtaga den andra som mer rimlig. Om vi visar att bägge är fel, blir vi nog tvungna att erkänna att vi ännu inte kan förklara varför musslorna är fördelade på det sätt som vi observerade. I så fall är vi tvungna att försöka fundera ut nya förklaringsmodeller.
    Man kan med större säkerhet hävda att en modell är felaktig än att den är rätt. Om man från en modell kan förutsäga vissa saker - och dessa går i uppfyllelse när en viss ny situation uppstår - så kan modellen vara korrekt. Men det kan fortfarande finnas andra förklaringar som förutsäger samma sak. En av dem kan vara den rätta. Om en modell däremot förutsäger vissa saker och dessa inte går i uppfyllelse, då måste modellen vara fel. Den modellen kunde inte förklara det som hände. Den vetenskapliga procedur som vi beskriver här går ut på att demonstrera att en modell är felaktig. Man vet att modellen är felaktig om man har lyckats visa att dess förutsägelser inte går i uppfyllelse. Metoden kallas falsifikationism.

Ett enkelt exempel på falsifikationism

Ett mycket enkelt exempel kan förtydliga principen för falsifikationism:
    ”På samma strand växer alltid röda alger djupare än gröna alger”, är ett påstående som det är mycket svårt att vara säker på att det är sant. Man kan bara vara säker på att röda alger alltid växer djupare än gröna alger när man har kontrollerat precis alla stränder. Men att vara säker på att man har kontrollerat alla stränder är omöjligt. Denna svårighet finns inte på motsvarande sätt med kunskapen om att påståendet är felaktigt. Om man har hittat en eller flera stränder, där åtminstone en röd alg växer grundare än en grön alg, så kan man vara helt säker på att påståendet att alla röda alger alltid växer djupare än gröna alger är felaktigt.
Föregående sida Sida 5 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson