VattenkikarenFakta

Effekter av manipuleringarna

Ofta måste man också kontrollera om manipuleringarna i experimentområdena orsakar andra förändringar än vad som anges i hypotesen. Förutom den avsedda effekten att minska antalet förmodade konkurrenter kan man orsaka många andra förändringar och störningar när man avlägsnar musslor från en sandbotten. Enbart störningarna kan påverkar överlevnaden i experimentområdena. Därför kan man behöva ha kontroller där man först tar bort musslor och sedan sätter tillbaka dem, så att man får samma påverkan som i experimentområdena, utan att ändra eventuella konkurrensförhållanden. Även andra kontroller kan behövas. Det är endast när man med hjälp av kontroller vet effekterna av naturliga förändringar, och oönskade effekter av manipuleringarna, som man vet om det som föreskrivs i hypotesen har haft någon effekt eller inte.

Replikat

Slutligen måste ett experiment också innehålla upprepningar eller replikat. Vi måste ha flera experimentområden och flera kontrollområden utspridda i det område som vi vill undersöka. Detta är helt nödvändigt eftersom det kan finnas många naturliga faktorer som kan påverkar mängden musslor på strandens olika delar. Under den tid som experimentet måste pågå kan påverkan från dessa faktorer förändras och vara olika i olika områden.
    Antag att vi bara har ett experimentområde och ett kontrollområde. När vi avslutar experimentet, och ser att förhållandet mellan de båda musselarterna har förändrats, kan vi inte veta varför. Antingen kan det bero på att vi förändrade konkurrensen i experimentområdet, eller så kan det bero på att det har skett olika naturliga förändringar i experimentområdet jämfört med kontrollområdet. Det kan t.ex. ha kommit betydligt mer mat till den del av botten där experimentområdet ligger jämfört med den del av botten där kontrollområdet ligger.
Föregående sida Sida 8 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson