VattenkikarenFakta

Kontrollområden blandade med experimentområden

Flera kontrollområden blandade med flera experimentområden löser detta problem eftersom vi då kan beräkna hur många musslor av de två arterna som det finns i medeltal i experimentområdena jämfört med kontrollområdena.
    Om skillnaderna mellan områden enbart orsakas av de naturliga variationer som alltid förekommer på stränder finns det ingen anledning att medelvärdena skall vara olika. När experiment- och kontrollområden är utplacerade slumpmässigt bör det inte av naturliga orsaker t.ex. komma mest mat till experimentområdena. Då vi har blandat experiment- och kontrollområden bör varje uppsättning områden (experiment och kontroll) - i medeltal - vara lika eftersom de blivit utsatta för samma naturliga variation.
    Om det däremot är som hypotesen föreskriver förväntar vi oss att de musslor vars konkurrenter vi har tagit bort - i genomsnitt - skall öka mer i experimentområdena än i kontrollområdena, oavsett hur stor den naturliga variationen är mellan olika platser. Vi måste ha flera experimentområden och flera kontrollområden för att kunna göra dessa jämförelse mellan medelvärden.

Statistisk analys

Detta leder till ytterligare en komplikation. Nu är det medelvärden och variation mellan de olika experiment- och kontrollområdena som vi måste hantera. Därför är vi tvungna att använda oss av en statistisk analys. När vi skall avgöra om konkurrens hade någon effekt kan vi inte bara gissa om medelvärdena är tillräckligt olika i förhållande till variationen. Hur man utför den statistiska analysen förklarar vi inte här, men för att kunna göra det statistiska testet och för att kunna basera ett stöd för hypotesen på falsifikationism, måste vi vända på hypotesen till det som kallas nollhypotes.
Föregående sida Sida 9 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson