VattenkikarenFakta

Därför innehåller Vattenkikaren många ”men”, ”kanske”, ”vi tror” och andra uttryck för osäkerhet. Vi som gör Vattenkikaren försöker förmedla kunskaper som baseras på vederhäftiga vetenskapliga undersökningar, men ofta finns det inte sådana att tillgå. När det finns undersökningar har vi oftast inte haft möjlighet att kontrollera om de har utförts på ett riktigt sätt.
    Vi hoppas att ni som söker kunskap genom Vattenkikaren inser att våra uttryck för osäkerhet beror på att vi är medvetna om vad som krävs av vetenskapliga undersökningar, och att korrekt utförda sådana är ovanliga. Vi kan bara önska att människor kommer att kunna studera havet länge än. Då kan kunskaperna bli bättre och växa.

Bo Johannesson
Föregående sida Sida 13 av 13   Lär dig mer om havet!
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson