Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Odlingsmetoder

Det finns flera olika sätt att odla blåmusslor och metoderna skiljer sig mellan olika länder. De olika metoderna som kommer att beskrivas här är bottenodling, pålodling, repodling, flottodling och långlineodling.


Stolparna markerar olika musselodlares odlingsområden i
Oosterschelde i Nederländerna.

Bottenodling av blåmusslor har främst utvecklats i Nederländerna. Förutsättningen för bottenodling är långgrunda stränder och skyddade vatten med god vattenomsättning. Odlingen går till så att små blåmusslor förflyttas från platser med mycket blåmussellarver till de långgrunda stränder där odlingarna bedrivs. Arbetet vid odlingarna sker från ca 20 meter långa, flatbottnade båtar. Båtarna är försedda med öppningsbara schakt som lastas fulla av småmusslor som sedan töms ut i odlingsområdena. Varje båt har en besättning på tre personer. Det största bottenodlingsområdet i Nederländerna heter Waddenzee och ligger skyddat från Nordsjön av en rad öar. De små musslorna hämtas från områden som långa tider torrläggs utav ebb och därför ger dålig tillväxt. Vid odlingsområdet är vattendjupet så stort (3 - 10 m) att musslorna aldrig torrläggs och därför har tillgång till näring hela tiden. Musslorna skördas efter tre år. Eftersom vattnet strömmar kraftigt vid odlingarna är musslorna ofta fulla av sand och måste renas. Musslorna skördas genom skrapning eller pumpning från botten.

Sida 9 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson