Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Betydligt vanligare än denna repodling är flottodlingen där blåmusslor odlas på rep som hänger ned från flottar. Flottodling förekommer främst i Spanien som är världens största blåmusselproducent. Flottarna är placerade i mynningarna på spanska fjordar där det är en stor tillförsel av närsalter från djupvattnet i Atlanten. Flottarna är 20 x 25 meter och från varje flotte hänger 500 stycken 9 meter långa rep ned. En flotte kan producera ca 60 ton musslor per år. I Spanien produceras ca 200 000 ton blåmusslor per år. Jämförelsevis produceras i Sverige ett par tusen ton per år.
    En annan variant av repodling är långlineodlingen. Här förankras en lång lina i båda ändarna och hålls flytande med hjälp av bojar. Från linan hänger musselrepen ner med en halv meters mellanrum, precis som vid flottodling. Blåmussellarverna sätter sig själva fast på linan. Metoden har tidigare använts för odling av ostron i bl a Norge och Japan. Idag används den för blåmusselodling i t. ex. Sverige.

Här kan du se film från en långlineodling.

 
Flottodling på irland.   

Sverige deltar i ett EU-projekt som jämför bottenodling, pålodling, flottodling och long-line odling i ett antal EU-länder. Man vill ta fram för- och nackdelar med de olika metoderna för att eventuellt kunna utöka blåmusselproduktionen inom EU.

 

Sida 11 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson