Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 

Flera fåglar kan äta blåmusslor, men det är främst dykänder som har möjlighet att hämta upp dem från naturliga musselbankar. Ejdern är den dominerande andfågeln på svenska västkusten. Den är specialiserad på att äta blåmusslor. Under större delen av året söker den sin föda vid de naturliga musselbankarna. Den kan också äta sina konkurrenter krabbor och sjöstjärnor.
    Under vintern flyttar i vanliga fall ca 4/5 av ejdrarna till danska vatten. Vissa år stannar ovanligt mycket ejdrar i Sverige och då kan musselresurserna vid bankarna ta slut redan under hösten. Musselodlingar hotas av ejder när de naturliga bankarna av någon anledning försvagats eller försvunnit. Ejdern är en flockfågel och när en fågel funnit föda lockas de andra dit.


Ejderhonor med ungar.  

Sida 14 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson