VattenkikarenInspiration


Nordeuropas hav -
Nordeuropas miljö

av Britt Aniansson,
utgiven 1989 av Nordiska Rådet.


Denna bok behandlar de stora marina miljöproblemen, tillstånden i norra Europas kusthav, samt politiska och tekniska lösningar för att minska utsläpp. Nordeuropas hav - Nordeuropas miljö var en rapport till Nordiska Rådets internationella konferens om havsföroreningar, 16-18 oktober 1989.
   Den 248-sidiga, häftade boken har ett något större format än A5.
Framsida Nordeuropas hav - Nordeuropas miljö


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson