VattenkikarenInspiration


Däggdjur, groddjur & kräldjur

av Kai Curry-Lindahl,
utgiven 1988 av Norstedts.


Denna fälthandbok presenterar alla de däggdjur, groddjur och kräldjur som förekommer i Norden och angränsande länder. För varje art finns en eller flera färgteckningar, text om kännetecken, miljö, vanor, flyttning, föda, läten, fortplantning, livslängd och fridlysning. Dessutom kan man på en karta se var arten lever.
   För oss som är intresserade av havslevande varelser tar Däggdjur, groddjur & kräldjur på 52 sidor upp 7 arter av säldjur, 12 tandvalar och 7 bardvalar.
   Boken har 396 sidor och är i A5-format. Man planerar inte att trycka om den.
Framsida Däggdjur, groddjur & kräldjur


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson