VattenkikarenInspiration


Fisk eller olja ur havet?

av Ragnar Elmgren,
Hans Ackefors och Ivar Hessland,
utgiven 1985 av Forskningsrådsnämnden.
Källa/20.


Havet är en av mänsklighetens viktigaste proteinkällor, och det blir allt viktigare. Samtidigt blir havet allt betydelsefullare för oljeutvinningen. Det är till havs som man gör nya oljefyndigheter. Utöver detta fungerar havet som bärare av allt fler transporter och som mottagare av avfall.
   I detta Källa-häfte behandlas motsättningarna mellan å ena sidan fisket och vattenbruket, å andra sidan oljeutvinningen. Främst ligger tonvikten på Sverige och Norden, men med globala utblickar. Hans Ackefors förtydligar hotot mot fisket, Ivar Hessland skriver om oljan och Ragnar Elmgren tar upp miljöfrågorna.
   Häftet har 52 sidor och ett format något mindre än A5. Det ingår i Forskningsrådsnämndens serie Källa. Man kan beställa det för 40:- från Birgitta Bånge på Forskningsrådsnämnden, via e-post eller telefon 08 - 454 41 53.
Framsida Fisk eller olja ur havet?


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson