VattenkikarenInspiration


Marina djur 1

av Lars Hagerman,
utgiven 1969 av Natur och Kultur.


Marina djur 1 beskriver följande grupper av ryggradslösa djur: Pogonophora (skäggmaskar), Pycnogonida (havsspindlar), Phoronida (hästskomaskar), Bryozoa (mossdjur), Brachiopoda (armfotingar), Chaetognatha (pilmaskar), Echinodermata (tagghudingar, dvs. hårstjärnor, sjöstjärnor, ormstjärnor, sjöborrar och sjögurkor), Hemichordata (dvs. Enteropneusta [ollonmaskar] och Pterobranchia) samt Tunicata (manteldjur, dvs. Ascidiacea [sjöpungar], Thaliacea [salper] och Appendicularia). Flera grupper av ryggradslösa djur saknas, t.ex. olika maskliknande grupper, blötdjur (dvs. snäckor, musslor m.fl.) samt kräftdjur.
   Boken har ambitionen att ta med alla arter inom ovanstående grupper av organismer, längs kusterna av Norge, Danmark, Sverige och Finland. Eftersom man hela tiden hittar nya arter, kan man inte vara säker på att en så här gammal bok är heltäckande. Marina djur 1 är alltså relativt heltäckande. För att kunna artbestämma rätt behöver man lära sig vad olika delar på organismen heter. Dessutom behöver man ofta mikroskop för att urskilja de delar som skiljer olika arter åt.
   Den 260-sidiga boken, i något mindre format än A5, har svartvita illustrationer. Den är utgången på förlaget sedan flera år, och man planerar inte att trycka om den.
Framsida Marina Djur 1


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson