Vattenkikaren

InspirationSydskandinaviska marina
flercelliga evertebrater

av Hans G Hansson,
andra upplagan utgiven 1998
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Detta är den fylligaste sammanställningen som finns på svenska för marina ryggradslösa djur.
   Boken ger kortfattade beskrivningar av tusentals arter av havslevande flercelliga ryggradslösa djur. Den utgår från vad man kan finna vid svenska västkusten.
 
 Man kan få information om arters vetenskapliga namn, svenska namn, vetenskapliga namns etymologi, storlek och annan beskrivning av utseenden, livsmiljö och -djup samt geografiska utbredningar. Det finns också beskrivningar av gemensamma drag hos grupper av arter.
   Boken vänder sig främst till studerande i marinbiologi på universitetskurser. Även för andra, djupt intresserade med bakgrundskunskaper, är boken mycket värdefull. Den innehåller endast text.
    Den häftade boken, i A4-format är på 294-sidor. Den kostar ca 165:-. Beställ från Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland län (Hans Oscarsson), 403 40 Göteborg; tfn 031 - 60 50 62; fax 031 - 60 52 09.

Framsida Sydskandinaviska marina ...Tillbaka


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson