VattenkikarenInspiration


Östersjön -
ett hav i förändring

av Ord & Vetande Benny Kullinger AB (redaktör),
utgiven 1992 av Naturvetenskapliga forskningsrådet.


Boken beskriver kunskaper om Östersjön från de senaste tjugo årens forskning. 13 kapitel om geologi, biologi, fiske och forskningssamarbete, är skrivna av forskare som ägnat sig åt Östersjön. Boken berättar om ett ömtåligt innanhav utsatt för kraftiga föroreningar, och hur skadliga ämnen påverkar floran och faunan. Östersjön - ett hav i förändring var Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 1992.
   Boken är på 142 sidor, i A4-format och rikt illustrerad. Den kostar ca 75:- och kan beställas hos Swedish Science Press, Box 118, 751 04 Uppsala, tfn 018 - 36 55 66.
Framsida Östersjön - ett hav i förändring


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson