VattenkikarenInspiration


Marina undersökningsmetoder -
forskningsmässiga metoder för skolundervisning

av Martin Larsvik och Erland Lettevall,
utgiven 1994 av Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. Rapport 1994:13.


Boken behandlar grundläggande vetenskapliga begrepp och fenomen i vattenmiljön, t.ex. salthalt, syrgas, havsströmmar, växtplankton och strandzonering. Vidare beskriver boken de beprövade mätmetoder vetenskapsmännen använder för att studera dessa fenomen. Dessa metoder bör vara utgångspunkt även i skolan. Tanken är att skolor skall kunna jämföra sina resultat med miljömyndigheters eller andra skolors resultat.
   Den 116-sidiga, häftade, rikt illustrerade boken är i A4-format. Beställ från Institutionen för pedagogik, Box 1010, 431 26 Mölndal; tfn 031 - 773 24 09; fax 031 - 773 24 62.
Framsida Marina undersökningsmetoder


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson