VattenkikarenInspiration


Nordens flora

av Carl Axel Magnus Lindman,
enbandsupplaga utgiven 1994
av Wahlström & Widstrand.


I början av 1900-talet var Carl Axel Magnus Lindman både en duktig växtforskare och en skicklig konstnär. Han lyckades därför ensam skapa denna flora i text och bilder. Den gavs för första gången ut 1901-05. I de senare utgåvorna har man ändrat i texten allteftersom forskare funnit ny kunskap om växterna. De vackra bilderna, som är det speciella med denna bok, är fortfarande desamma.
   Boken visar ett urval av arterna av kärlväxter i Norden. Det finns många fler arter som man inte har tagit med. Nordens flora är alltså inte heltäckande. Man kan inte vara säker på att man artbestämt rätt. Fördelen med en bok som denna, är att man snabbt får veta ungefär vilken art man har framför sig.
   Man kan titta här för att se hur upplagan från 1917 såg ut.
   Förlagets rekommenderade pris är ca 560:-.
Framsida Nordens flora

Så här ser framsidan av
upplagan från 1974 ut.


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson