VattenkikarenInspiration


Greenpeace bok om Västerhavet -
Nordsjön, Skagerack och Kattegatt

av Malcolm MacGarvin,
utgiven 1992 av Streiffert & Co.


Greenpeace bok om Västerhavet belyser havets natur och invånare, hoten och politiken. En separat del tar upp Greenpeace syn på de bakomliggande problemen.
   Den inbundna boken är på 144 sidor, i A4-format och rikt illustrerad. Ett fåtal exemplar, till priset 25:-, finns kvar på Greenpeace i Stockholm. Beställ på tfn 08 - 702 70 70.
Framsida Greenpeace ... Västerhavet


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson