VattenkikarenInspiration


Den nordiska floran

av Bo Mossberg, Lennart Stenberg
och Stefan Eriksson,
utgiven 1992 av Wahlström & Widstrand.


Denna bok innehåller text och bilder över 2500 arter av kärlväxter - örter, buskar och träd. De enskilda arterna avbildas i vackra akvareller, och mindre bilder visar detaljer och växtmiljöer. På små kartor ser man arternas utbredning. Boken vänder sig till alla som är intresserade vilda växter. Det är den mest faktafyllda och kompletta nordiska flora som någonsin skrivits.
   Boken har ambitionen att ta med alla arter av kärlväxter i Norden. Eftersom man hela tiden hittar nya arter, kan man inte vara säker på att en några år gammal bok är heltäckande. Den nordiska floran är alltså relativt heltäckande. För att kunna artbestämma rätt behöver man lära sig vad olika delar på växten heter. Dessutom behöver man ofta lupp för att urskilja de delar som skiljer olika arter åt.
   Den 696-sidiga boken är i något större format än A5. Förlagets rekommenderade pris är 720:-, men under 1998 kommer boken att reas för under 500:-.
Framsida Den nordiska floran


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson