VattenkikarenInspiration


Monitor 1988
Östersjön och Västerhavet
- livsmiljöer i förändring

av Naturvårdsverket
(redaktör Claes Bernes),
utgiven 1988 av Naturvårdsverket.


En stor del av svensk miljöforskning och miljöövervakning ägnas åt övergödning, syrgasbrist, fiskdöd, oljeutsläpp och gifter. Denna rapport ger en översiktlig bild av miljöproblemen i Östersjön och Västerhavet.
   Den 208-sidiga boken i A5-format är slut på förlaget. Man planerar inte att trycka om den.
Framsida Monitor 1988 Östersjön och Västerhavet - livsmiljöer i förändring


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson