VattenkikarenInspiration


Vår flora i färg. Kryptogamer

av Mogens Skytte Christiansen,
Edvard von Krusenstjerna och Mats Waern,
utgiven 1996 av Norstedts.


Kryptogamer är alger, lavar, mossor och ormbunksväxter. I denna bok beskrivs omkring 700 vanliga arter, varav 500 är avbildade i färg. Boken är uppdelad i olika landskapstyper, t.ex. tallhed, lövskog och ljunghed. För oss som är intresserade av havet finns ett kapitel om havsklippor, där man kan läsa om 63 arter av alger och lavar.
   Boken visar ett urval av kryptogamarterna. Det finns många fler arter som man inte har tagit med. Vår flora i färg. Kryptogamer är alltså inte heltäckande. Man kan inte vara säker på att man artbestämt rätt. Fördelen med en bok som denna, är att man snabbt får veta ungefär vilken art man har framför sig.
   Den 334-sidiga boken har ett format som är något mindre än A5. Förlagets rekommenderade pris är 192:-.
Framsida Vår flora i färg. Kryptogamer

Så här ser framsidan av
upplagan från 1985 ut.


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson