VattenkikarenInspiration


Svenska växter. Kryptogamer

av Björn Ursing,
utgiven 1976 av Norstedts.


Kryptogamer är alger, svampar, lavar, mossor och ormbunksväxter. I denna bok beskrivs omkring många hundra vanliga arter, varav 847 är avbildade i färg. 72 sidor i denna tjocka bok ägnas åt marina alger. Det är skrivet av Harald Kylin.
   Boken visar ett urval av de svenska arterna av kryptogamer. Det finns många fler arter som man inte har tagit med. Denna bok är alltså inte heltäckande. Man kan inte vara säker på att man artbestämt rätt. Fördelen med en bok som denna, är att man snabbt får veta ungefär vilken art man har framför sig.
   Boken har 530 sidor och är i A5-format. Man planerar inte att trycka om den.
Framsida Svenska växter. Kryptogamer


Tillbaka

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson