Vattenkikaren

Inspiration

Inledning

Akvariet

Havsvattnet

Inredning

Skötsel

Temperatur

Vilka djur?

Mat

Inredning

Ett väl fungerande havsvattens- akvarium kan skapas enligt följande metod. Använd ett helglasakvarium, ej helgjutet, helst inte mindre än 100 liter. Anlägg ett bottenfilter enligt figuren. Färdiga sådana stommar kan köpas billigt i akvarieaffär, men de är också lätta att själv tillverka. De består av en korrugerad plastskiva med många små hål. Man placerar skivan på akvariets botten. Tätt till plastskivan ansluter man ett lodrätt rör med 1-2 cm diameter. En tunnare slang från en luftpump placeras så att den kan släppa ut luftbubblor vid det tjockare rörets nedre del. Ovanpå plastskivan läggs ett lager sand. Sandkornen måste vara större än 1 mm. När man fyllt på vattnet kan man starta luftpumpen. När luftbubblorna rör sig upp genom det tjockare röret och ut i akvariet vid vattenytan uppstår en vattenström. Akvarievattnet sugs då nedåt och filtreras genom sanden innan det åter dras upp i röret. Man kan därefter inreda akvariet med stenar och annat intressant man finner. Man kan lätt få problem med tång och andra alger i akvarier, eftersom det är svårt att hålla dem levande. Många djur uppskattar gömställen. Ett praktiskt sätt att skapa sådana kan vara att lägga i en blomkruka, hel eller i delar.


Principskiss av ett havsvattenakvarium med bottenfilter.

 

Sida 2 av 4

Nästa sida


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson