Vattenkikaren

Inspiration

Inledning

Akvariet

Havsvattnet

Inredning

Skötsel

Temperatur

Vilka djur?

Mat

Skötsel

Allt eftersom vattenytan sjunker genom avdunstning, måste man fylla på nytt vatten. Fyll endast på sötvatten, eftersom salterna inte avdunstar. Salthalten kan man enkelt kontrollera med en s.k. refraktometer som man kan köpa hos något laboratorieföretag, t.ex. här.
   Som en följd av djurens ämnesomsättning ansamlas med tiden nitrat i vattnet. Detta sker även i ett välskött akvarium med få organismer. För att åtgärda detta måste man ibland byta en del av vattnet. Det är bättre att ofta byta en liten del av vattnet än att sällan byta större delen av det. Indikatorpapper för nitrat finns att köpa i akvarieaffärer.
   Täck över akvariet med ett par glasskivor. Detta minskar avdunstningen och hindrar djur att ta sig över kanten.

Temperatur

Djur från svenska vatten är anpassade till lägre temperatur än den normala temperaturen inomhus. En enkel form av kylning kan man få med ett gammalt kylskåp. I detta kan man ha en behållare med havsvatten som står i förbindelse med akvariet genom ett par slangar som går genom kylskåpets vägg. Cirkulationen sköts med hjälp av en pump. Vattenytan i akvariet och behållaren i kylskåpet måste ligga på samma nivå, annars strömmar vattnet från den ena till den andra för att utjämna nivåskillnaden. Om man vill göra på ett ännu enklare sätt så kan man använda frysklampar som man lägger i akvariet så att de flyter på ytan. Klamparna bör man byta varje dygn.

Sida 3 av 4

Nästa sida


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson