Vattenkikaren

Inspiration

Inledning

Akvariet

Havsvattnet

Inredning

Skötsel

Temperatur

Vilka djur?

Mat

Vilka djur?

Många tåliga djur finner man i strandkanten och i hällkar. I hällkaren kan både temperatur, salthalt och andra faktorer variera starkt. De djur man finner där kan därför ofta vara lämpliga som akvarieinnevånare.
   Insamling av djur kan ske på olika sätt. Med en håv kan man fånga tångräkor, småfisk och andra djur som kvickt rör sig i tången eller i sjögräset. Andra djur såsom gråsuggor, märlkräftor, vissa snäckor, olika maskar och många andra, hittar man genom att vända på stenar.
   En del av de djur man lätt får tag i är rovdjur. Släpper man sådana i sitt akvarium finns risken att de äter upp alla andra djur. Exempel på sådana rovdjur är krabbor, eremitkräftor, sjöstjärnor, rovborstmask och de flesta fiskar. Flera av dem är dock mycket livliga och intressanta att studera i akvarium, men man måste veta att de kan vara svåra att kombinera med andra djur.

Mat

Mänga av rovdjuren är också asätare. Detta betyder att man kan ge dem död mat, t.ex. bitar av blåmusselkött. Detta är praktiskt eftersom blåmusslan är vanlig i haven runt Sverige och finns dessutom i livsmedelsaffärerna. Men tänk på att vara återhållsam med maten.
   Många mindre djur äter gärna av det lilla kräftdjuret Artemia salina. Ägg och odlingsbeskrivning finns att köpa i akvarieaffärerna.
    Filtrerande djur kan vara svårare att hålla i akvarium, eftersom de ofta äter alger och andra småorganismer som svävar fritt i vattnet. Det går att mata dem med bagerijäst, torkad spenat eller fiskmat i form av flingor, som man smular sönder fint och slammar upp i havsvatten. Problemet är bara att en betydande del av detta faller till botten och kan leda till att vattnet förstörs. Kan man suga upp den uppslammade födan med en lång pipett kan det gå att försiktigt spruta ut den i närheten av det filtrerande djuret, men detta är inte helt lätt eftersom djuren ofta är känsliga för störningar.
   Många smådjur äter gärna spenat som finfördelats och blandats i havsvatten. Man kan ta en bit djupfryst spenat, såpass mycket som motsvarar en matsked, och lägga i 1-2 dl havsvatten som först filtrerats genom ett kaffefilter. Det hela blandas i en mixer. Därefter kan man förvara det i kylskåp under någon veckas tid. Med hjälp av en pipett kan man mata djuren med en droppe spenat åt gången.
   Det är inte alltid så lätt att veta vad ett visst djur äter. I faktadelen av Vattenkikaren kan man dock hitta en del information.

Sida 4 av 4

 


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson