Vattenkikaren

Inspiration

Grund
mjukbottensvik

Enkla redskap

Provtagning
med fallfälla

Cylinderprovtagare och såll

Cylinderprovtagare används för att fånga djur som lever under sedimentytan nere i sedimentet. Exempel på sådana djur är rovborstmask, sandmask, tusensnäcka, vanlig och skev hjärtmussla, vanlig sandmussla, östersjömussla och slammärla. Provtagaren kan tillverkas av antigen ett plaströr eller metallrör. Diametern kan vara mellan 0,5 till 2 dm beroende på hur stora organismer man vill fånga. Är djuren små och de lever tätt så räcker det med en smalare cylinderprovtagare men förekommer de glest kan det behövas en med större diameter. När man tar ett prov sticker man ner cylindern i sedimentet ca 10-20 cm. Därefter sätter man i proppen snurrar cylindern runt och lyfter uppåt. Sedimentet placeras i ett såll, med sållstorleken 1 mm, så att sedimentet kan sållas bort och djuren blir synliga.


Cylinderprovtagare med kork.

Sida 3 av 7

Nästa sida


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson