VattenkikarenSamarbete

Kosterfjorden

Foto från Kosterfjorden

Våren 1996 gjorde Anna Heiwall som gick på Älvkullegymnasiet i Karlstad ett specialarbete om Kosterfjorden i norra Bohuslän. Läs sammanfattningen och hämta sedan hela hennes arbete!

Ur många avseenden är Kosterfjorden ett unikt område. Man ser ingen skillnad mot angränsande vatten när man befinner sig på ytan. När djupet utforskas upptäcker man att det är ett för svenska vatten ytterst ovanligt område som jag tycker är värt att värna om. Kombinationen av salthalt, djup, temperatur och mycket annat av det jag har behandlat i min uppsats, utgör förutsättningarna för livet i Kosterrännan. Kosterfjorden är inte en typisk fjord, eftersom den saknar tröskel, men livet i den är likt det liv som finns i andra fjordar.

Annas specialarbete i
-format
(18 sidor, 1,1 megabytes, som kan läsas med hjälp av Acrobat Reader).

Mer!


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson