Vattenkikaren Fakta
Dinophysis-dinoflagellater

Dinophysis norvegica 31 kB

Utbredning i haven runt Sverige
Största längd: 0,17 mm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Dinophysis-dinoflagellater är färglösa eller gul till brunfärgade med ibland rosa, röda eller blåaktiga fläckar inuti de tillplattade cellerna. Cellhöljet består av plattor som bildar ett kraftigt pansar med grova mönster och tydliga porer. Höljet är också uppbrutet av fåror som innehåller två rörliga cellutskott (flageller). Både tvärfårans och längsfårans kanter är stora så att de liknar kragar och vingar. Ovanför den översta kragen sticker inget av cellen upp.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Dinophysis-dinoflagellater finns främst i saltvatten över hela jorden, men de kan även finnas i små mängder ända upp i Bottenviken. Med hjälp av sina flageller kan dessa organismer simma, och de kan både äta mat från vattnet och skapa sin egen näring genom fotosyntes.
    Skaldjur, dvs. vissa snäckor och musslor samt kräftdjur, som har fått i sig dinophysis-dinoflagellater kan bli giftiga. Människor som t.ex. har ätit sådana förgiftade blåmusslor kan inom några få timmar drabbas av obehagliga, men inte direkt farliga magproblem. På engelska kallas förgiftningen Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP). Man får ont i magen, kräks och har diarréer. Det hela är över inom 3 dagar. För att man inte skall drabbas av DSP undersöks blåmusslor innan de säljs.
Systematik: Dinophysis-dinoflagellater ingår i gruppen dinoflagellater som ingår i gruppen "protister". Protister är dock ingen väl motiverad systematisk grupp, men till den för man ibland organismer som inte är bakterier, svampar, växter eller djur. I bilden ser du en Dinophysis norvegica. Det finns andra flagellater som liknar dinophysis-dinoflagellater. I våra vatten finns t.ex. Phalacroma rotundatum.
Dinophysis-dinoflagellater     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson