Vattenkikaren

Fakta

Mindre kungsfisk


Mindre kungsfisk

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 35 cm. Den kan väga upp till 1,1 kg.
Utseende: Kroppen är något tillplattad från sidorna och ryggfenan har stickande fenstrålar. Ögonen är stora. På gällocket finns fem bakåtriktade och spetsiga taggar. Ryggen och kroppssidorna är gulröda till röda, och buken är vit. På sidorna upp mot ryggen finns 5-6 mörka tvärgående fläckar. Gällocket har ofta en svart fläck i bakkant.
Djup: Från 10 meter till 400 meter, men den kan också gå djupare.
Livsmiljö: Främst bergsbottnar, men också sand- och lerbottnar.
Övrigt: Mindre kungsfisk föder levande ungar. De blir könsmogna vid omkring 15 års ålder, då de är 18-25 cm långa. En medelstor hona har 8000-30000 ägg, som kläcks inne i honan. I juni-augusti föder honan sedan ungarna, som är 0,5 cm långa. De kan bli ca 30 år gamla. Mindre kungsfisk äter kräftdjur, musslor och små fiskar. Den är, liksom sin släkting större kungsfisk, god att äta.
Systematik: Mindre kungsfisk hör till gruppen benfiskar, som hör till gruppen ryggsträngsdjur.

Mindre kungsfisk     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik