Vattenkikaren

Fakta

Tångsnälla -
Syngnathus typhle

Vetenskapligt namn: På grekiska betyder
syn tillsammans, och gnathos betyder käke. Syngnathus betyder alltså två käkar som hänger ihop tillsammans. Tångsnällans käkar ser ut som ett rör. typhle är också grekiska och betyder blind. Vad vi vet kan tångsnällan använda sina ögon och inte alls är blind.

Andra svenska namn: Brednäbbad kantnål. Kustbefolkning har sällan behövt skilja på de sex svenska arterna av kantnålsfiskar. Hötternål, sjönål, tångnål, gräsnål, snipgädda, tångsnipa (södra Bohuslän t.o.m. Tjörn), tångnäbba (Grebbestad), tångsnäbba (Sydkoster) och tångsnälla (Nordkoster) kan därför betyda olika arter av kantnålsfiskar. Möjligen är det ursprungliga namnet tångs-näbba, som anger var fisken lever och hur munnen ser ut. Tångsnälla kan i så fall vara en förvrängning av tångsnäbba.

Engelska namn: Deep-snouted pipefish och broad-nosed pipefish.

Tångsnälla     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik