Vattenkikaren

Fakta

Oikopleura-appendikularier
(3-4 arter i haven runt Sverige)

Oikopleura-appendikularie 6,1 kB


Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Kroppen kan bli upp till 0,26 cm även om det är ovanligt. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Appendikularier av släktet Oikopleura är huvudsakligen ofärgade och glasklara. Den något äggformade kroppen är liten och kompakt. Svansen är böjd neråt och framåt. Den innehåller en ryggsträng och den är lång och smal.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Oikopleura-appendikularier livnär sig av ytterst små svävande organismer. Dessa fångas med hjälp av mycket finmaskiga nät som finns i ett geléartat hölje. Djuret sitter inuti höljet och genom att röra på svansen för det en vattenström genom höljets gångar. Eftersom höljet är mycket ömtåligt, och näten lätt täpps till, måste det ofta överges. Djuret kan då utsöndra ett nytt hölje omkring sig. När man tar vattenprov med håv förstör man höljena.
    Oikopleura-appendikularier kan förekomma i stora mängder och de finns representerade i världens alla hav. Maneter, pilmaskar och fiskar kan äta mycket av dessa djur.
    Både djur och övergivna höljen kan sända ut blinkande grönt ljus.
Systematik: Oikopleura-appendikularier ingår i gruppen appendikularier, som ingår i gruppen manteldjur, som ingår i gruppen ryggsträngsdjur.


Oikopleura-appendikularier     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson