Vattenkikaren

Fakta

Tångmärla

Tångmärla

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 2 cm.
Utseende: Den gula, gröna, bruna eller nästan svarta kroppen är ihoppressad från sidorna och lite böjd. Det finns många arter av märlkräftor som är väldigt lika. Se här för en mer noggrann beskrivning av tångmärlans utseende.
Djup: Från vattenytan till 100 meter.
Livsmiljö: Tångmärla lever på hårdbotten och sandbotten, mest bland alger på grunt vatten.
Systematik: Tångmärla hör till gruppen märlkräftor, som hör till gruppen kräftdjur, som hör till gruppen leddjur.

Tångmärla     Mer fakta    Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik