Vattenkikaren

Fakta

Korall-trollhummer

Korall-trollhummer

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Ryggskölden kan bli 2 cm lång. Med utsträckta klor mäter hela djuret ca 10 cm i längd.
Utseende: Långsträckt, tillplattad hummerliknande kropp, med gulbrun eller rödvit färg. I pannan finns ett fyrkantigt utskott som fortsätter framåt i en tagg, med en liten tagg på var sida. Rörliga ögon på stjälkar. Under mellankroppen finns fem par ben. Det första paret ben är långa och har klor. Det femte benparet är litet och gömt under ryggskölden. Bakre delen av bakkroppen - stjärten - är invikt under mellankroppen.
Djup: Från 70 meter till 180 meter.
Livsmiljö: Korall-trollhummer lever på hårdbotten, särskilt gamla rev av ögonkorall. Man hittar den också på branta bergväggar, gärna med överhäng.
Övrigt: Om fara hotar kan trollhummern fälla ut stjärten och snabbt slå ihop den igen. Då simmar den snabbt och ryckvis bakåt.
Systematik: Korall-trollhummer hör till gruppen trollhumrar, som hör till gruppen tiofotade kräftdjur, som hör till gruppen kräftdjur, som hör till gruppen leddjur.

Korall-trollhummer     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik