Vattenkikaren

Fakta

Bild av sjöstjärna

Levnadssätt

Föröka sig

Sjöstjärna som leker
En vanlig sjöstjärna som har rest sig upp på sina armar och släpper sina könsprodukter.

Sjöstjärnan blir i allmänhet könsmogen vid 12-14 månaders ålder, men det är framför allt storleken som avgör när könsmognaden inträder. Den huvudsakliga leken inträffar i maj-juni (vid ca 8 °C) då hela beståndet på samma djup liksom epidemiskt avger ägg och spermier fritt i vattnet. Alla individer ställer sig upp på sina armar och placerar sig på höjder, t.ex. stenar och alger. En stor hona kan avge 2,5 miljoner ägg på två timmar. I juni-juli kan man hitta stora mängder av sjöstjärnelarver i de fria vattenmassorna. När larven är 2 mm lång utvecklas den unga sjöstjärnan i larvens ena ände.

 

Sjöstjärna som leker
En vanlig sjöstjärna som släpper sina könsprodukter.Föregående sida

Sida 2 av 3

Nästa sida

Vad den äter

Kan äta mycket på en gång

Föröka sig

Som små

Övrigt


Vanlig sjöstjärna     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson