Vattenkikaren

Fakta

Ledsnäckor


Bild på Ledsnäckor

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 2-3 cm.
Utseende: Ledsnäckor är primitiva blötdjur med kroppen täckt av åtta tvärställda kalkplattor. Huvud utan tentakler ögon eller käkar, men med radula, rivtunga.
Djup: 0- m.
Livsmiljö: Ledsnäckor är hårdbottensorganismer ofta mer eller mindre strandnära, i så fall gärna betande algätare.
Systematik: Det finns endast få arter i våra vatten. Ledsnäckor ingår i gruppen blötdjur.


Ledsnäckor     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson