Vattenkikaren

Fakta

Östersjömussla

Skalet

Det finns flera närbesläktade musslor som liknar östersjömusslan. Denna art känns igen på att låset, som sitter i musslans äldsta del, har enbart kardinaltänder. Det finns inga sidotänder i låset, vilket är vanligt hos andra arter. Mantelbuktens nedre avgränsning går ihop med mantellinjen, och bakre slutmuskelfästet är grövre än det främre. På utsidan av skalet finns svaga strimmor som är koncentriska, dvs. de går runt skalets äldsta del.

Skalstrukturer


Nergrävda

I motsats till de flesta andra musselarter, ligger östersjömusslan på sidan. Den sticker upp sina andningsrör över bottenytan. De tunna och rörliga andningsrören är åtskilda, och kan bli 6 gånger så långa som skalen. Normalt sitter östersjömusslan 3-8 cm ner i botten. Den kan flytta på sig genom att dra sig fram genom översta sedimentlagret, och efterlämnar då en fåra efter sig. Den kan förflytta sig 5 cm på 4 minuter.

Sida 1 av 2

Nästa sida

Skalet

Nergrävda

Äter på olika sätt

Fisk och is farliga


Östersjömussla     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson