Vattenkikaren

Fakta

Vanlig sandmussla

Rör med ögon

De två andningsrören är sammanvuxna och kan hos större individer inte dras in mellan skalhalvorna. Andningsrören kan sträckas ut till dubbla skallängden och når upp strax ovanför bottenytan. Födan är plankton, som sugs in med andningsvattnet.
  Om man vadar på en grund sandbotten, kan man se andningsrörens mynningar som dubbla hål i botten, omgivna av en krans av ljuskänsliga tentakler. Om en skugga faller på dem drar musslan genast in andningsrören och hålet försvinner med ett sprut.

Vanlig sandmussla ovanifrån
Mynningar från den vanliga sandmusslans andningsrör. Inströmningsöppningen är till höger, utströmningsöppningen till vänster.
Några losslitna blad av ålgräs syns också i bilden.

Invandrare

Vanlig sandmussla, ursprungligen en nordamerikansk art, är nu mycket vanlig på sandbottnar längs Västeuropas kuster. Det är en sentida invandrare till Östersjön, och under 1900-talet har den flyttat fram sina positioner norrut. I början av 1900-talet fanns den vid svenska väst- och sydkusten, men nu blir den allt vanligare upp mot Stockholms skärgård. På finska sidan har man hittat den upp till mellersta Bottenhavet.

Människomat i USA

I USA och Kanada fångar man flera tusen ton per år av vanlig sandmussla, men i Europa är den mindre populär. Vid fisket används en skrapa som gräver upp musslorna från botten.

Föregående sida

Sida 2 av 2

Djupgrävare

Rör med ögon

Invandrare

Människomat i USA


Vanlig sandmussla     Mer fakta     Andra namn  
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson