Vattenkikaren

Fakta

  

Lim från musslans fot

Ett forskningsföretag i Sverige har utvecklat metoder som gör det möjligt att utvinna lim ur fötterna på blåmusslor. Av tio kilogram musslor blir det några milligram lim. Tänkta användare är medicin- och elektronikindustrin. Intresset för lim från blåmusslan började hos amerikanska Marinen (US Navy). I vissa körtlar i blåmusslans bakfötter finns ett häftämne, ett protein, som visat sig fästa extremt bra på olika typer av ytor. Amerikanska Marinen ville utnyttja limmet som skydd för undervattensutrustning, exempelvis kameror, och amerikanska Marinen har därför betalat stora delar av mussellimsforskningen i USA.

Limmet är ett vattenfast biologiskt lim som förutom att vara miljövänligt också visat sig vara extremt bra på att fästa vid de mest skiftande material. Den aktiva substansen i limmet är ett protein som finns i körtlar i blåmusslans fot. Proteinet avsöndras för att fästa musslan vid dess underlag och det består av 75-80 upprepade sekvenser av hexa/ dekapeptider. Dessa innehåller mycket höga halter av de hydroxylbärande aminosyrorna hydroxyprolin, tyrosin och dopa som är de mest aktiva i vidhäftningsprocessen. Inom medicinen kan limmet användas för fixering av frakturer, vid organtransplantation, inom ögonkirurgi eller tandvård. Vid undervattenspåväxt fungerar limmet som en skyddsfilm och inom elektronikindustrin hoppas man kunna utnyttja blåmusslelim som elektriskt ledande vattenfast lim. Man måste då tillsätta metalljoner, exempelvis silver.


Blåmussla     Mer fakta     Andra namn  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson