Vattenkikaren Fakta
Clione-vingsnäcka

Skallös vingsnäcka 10 kB


Utbredning i haven runt Sverige
Största längd: 4 cm. Jämför storleken med ett finger.
Utseende: Clione-vingsnäckan är änglalik. Den har en långsträckt spolformig kropp som delvis är blåaktigt genomskinlig och delvis rosa till rödgul. Skal saknas. Huvudet är välutvecklat och tydligt avsatt från resten av kroppen genom en inskärning. Som simfenor fungerar kraftiga flikar på kroppen (mantellober).
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna.
Övrigt: Man har störst chans att se clione-vingsnäckan på hösten och vintern. Snäckan är ett rovdjur och som vuxen lever den t.ex. av hoppkräftor och av den skalförsedda limacina-vingsnäckan. Ungarna äter bl.a. planktonalger.
Systematik: Clione-vingsnäcka ingår i gruppen skallösa vingsnäckor, som ingår i gruppen bakgälade snäckor, som ingår i gruppen snäckor.

Clione-vingsnäcka     Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson